نامم نعمت و نام خانوادگی معماریان و متولد 01/11/1328 در شهر نهاوند می باشم. دوره ابتدایی را در دبستان بَدِر (Bader) و دوران دبیرستان را در ابن سینا و فیروزان سپری کردم و با مدرک لیسانس ریاضی از دانشگاه تربیت معلم بازنشسته آموزش و پرورش می باشم. نقاشی و خوشنویسی را به تقلید از برادر بزرگترم احد معماریان یاد گرفتم و با مطالعه آثار بزرگان ادب ایران و جهان به شعر و داستان علاقه مند گردیدم.

من خودم را بیشتر دوستدار و دانشجو دنیای هنر می دانم. اگرچه برای آموختن پایم به هیچ مرکز هنری نخورده است.

 

غیر از هنر که تاج سر آفرینش است

بنیاد هیچ مرتبتی جاودانه نیست

 

نعمت معماریان