صحبت از پژمردن یک برگ نیست

وای

جنگل را بیابان میکنند

دست خون آلود را

در پیش چشم خلق پنهان میکنند

هیچ حیوانی نمیدارد روا

آنچه این نامردمان با جان آدم میکنند

 

شعر از فریدون مشیری بخط نعمت معماریان

 

دیدگاه‌ها  

#1 عادل 1400-11-14 00:48
هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا صحیح میباشد
جان انسان نه جان آدم

You have no rights to post comments