من که از بازترین پنجره

با مردم این ناحیه

صحبت کردم

حرفی از

جنس زمان

نشنیدم

 

شعر از سهراب سپهری بخط نعمت معماریان - 26 خرداد 1398

You have no rights to post comments