فرصت

غنیمت است

رفیقان در این چمن

فرادست

همچو گل

همه بر باد رفته ایم

 

شعر از ناصح اصفهانی

بخط نعمت معماریان

نوشته شده با خودکار 15/09/1398

You have no rights to post comments