نقاشی ناتمام آبرنگ روی مقوا
اندازه ۳۰ در ۴۰ سانتیمتر
بهار سال ۱۳۴۶

 

 

You have no rights to post comments