رنگ روغن روی متقال
اندازه واقعی ۷۲ در۵۲ سانتیمتر

 

You have no rights to post comments