نکویی کن امروز چون ده تراست

که فردا کس دیگری دهخداست

 

شعر از سعدی بخط نعمت معماریان

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید